Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Оціночні поняття сімейного права: з’ясування змісту і значення 

  Труба, В'ячеслав Іванович (ТОВ «Білоцерків- друк», 2015)
  В теорії права прийнято виділяти терміни точного значення і терміни, які виражають оціночні поняття. І якщо смисл перших повністю залежить від закону, ним визначається, і фактичні обставини на їх зміст не впливають, ...
 • Інтегруючий жіночий роман: гендерний аспект 

  Колісниченко, Аліна Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Результатом відображення якихось певних фрагментів картини об’єктивного світу в свідомості людини є стереотип. Стереотип – це стійкий елемент картини світу, що зберігається у свідомості людини. Стереотипи є об’єктами як ...
 • Определение степени адекватности романа Макса Фриша "Mein Name sei Gantenbei" и его русского перевода 

  Кадриева, Лилия Энесовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Современная наука о переводе занимается изучением большого ряда теоретических и практических проблем; постоянно расширяются и дополняются существующие концепции, подтверждаются или опровергаются их положения. К числу ...
 • Синонімія модальних часток німецької мови 

  Чеботарьова, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Современный этап развития науки о языке характеризуется развитием и распространением коммуникативно-прагматического подхода в лингвистических исследованиях, тенденцией которого является ориентация на экстралингвистические ...
 • Лінгвостилістичні особливості описів художнього простору в романі Д.Кьюсак "Say No to Death" 

  Будницька, Дар'я (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Особливе місце в дослідженнях про просторово-часову структуру твору займає проблема художнього простору. Пропонована робота присвячена дослідженню художнього простору в романі Д.Кьюсак "Say No to Death". Мета роботи полягає ...

View more