Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Дитинство як об’єкт соціологічного дослідження 

  Понуренко, Аліна Юріївна; Ponurenko, Alina (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Діти - головний, визначальний елемент розвитку будь-якої країни. Від їх стану залежать кількісні та якісні характеристики майбутнього населення, його соціально-демографічна структура і соціально-психологічні особливості. ...
 • Спілкування як механізм соціальної взаємодії: особливості методології дослідження 

  Карагяур, В.; Karahyaur, V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено особливостям методології аналізу феномену «спілкування» як механізму соціальної взаємодії. Простежується різниця понять «спілкування» та «комунікація». Types of communication as a mechanism of social ...
 • Трудова міграція як фактор соціального сирітства в Україні 

  Долженко, Л. М.; Dolzhenko, N. Lydia (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Розглянуто проблему трудової міграції як фактору соціального сирітства в Україні, здійснено аналіз поглядів вчених різних сфер науки щодо соціального сирітства, розкрито основні причини соціального сирітства, простежено ...
 • Зовнішня політика Італії в міжвоєнний період (1918-1939) 

  Маковський, Артем Олександрович; Makovskyi, A. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті здійснено аналіз зовнішньої політиці Італії у міжвоєнний період. Автором висвітлені її основні особливості та основні фактори, що на неї вплинули. Автором показана подвійність зовнішньої політики Італії, а ...
 • Зовнішньополітична ідеологія США та її вплив на політику 1823 – 1939 років 

  Кусик, Л. С.; Kusyk, L. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У результаті проведеного дослідження представлено порівняльну характеристику етапів розвитку зовнішньої політики США у 1823 – 1939 рр., простежено основні тенденції її розвитку. Визначені особливості впливу ...

View more