Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ
 • До задачі пошуку інваріантів у географічній оболонці 

  Єлисєєва, Евгенія Володимирівна; Елисеева, Евгения Владимировна; Elyseeva, Evhenyia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Прикладними науками, які досліджують географічну оболонку накопичені різноманітні емпіричні данні. Використання цих даних для побудови узагальненої моделі географічного середовища необхідно використання методів інших ...
 • Основные положения теории эолового морфогенеза на морском берегу 

  Выхованец, Галина Владимировна; Вихованець, Галина Володимирівна; Vykhovanets, Galina V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  В процессе разработки теории эолового морфогенеза были обоснованы: а) идеализированный объект теории; б) исходная эмпирическая основа теории; в) научно-теоретическая основа и ее направления, с учетом тенденций развития ...
 • Тенденції та закономірності процесів сучасної зміни чорноземів масивів зрошення південного заходу україни 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Биланчин, Ярослав Михайлович; Bilanchin, Yaroslav M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Аналізуються тенденції та закономірності сучасної зміни чорноземів масивів зрошення південного заходу України в умовах суттєвого зменшення в останні 7-10 років площ; та інтенсивності зрошення. Висвітлені результати дослідження ...
 • Вплив вологості піску на пляжах Чорного моря на розвиток еолового процесу 

  Вихованець, Галина Володимирівна; Выхованец, Галина Владимировна; Vykhovanets, G. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Кількість пляжового піску, яка може транспортуватися вітром, суттєво обмежується товщ иною поверхневого шару сухого піску. Вона складає звичайно 2-35 см узимку і 1-14 см улітку. Під впливом вітрів з швидкістю > 10 м/сек ...
 • Ландшафти задністров’я (Особливості генезису та розвитку) 

  Пилипенко, Галина Павлівна; Пилипенко, Галина Петровна; Pylypenko, G. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У статті розглянуто основні фактори формування ландшафтів Задністров’я. Виявлено етапи становлення і вік сучасних ландшафтів. Виділено ярусну структуру ландшафтів.

View more