Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ
 • Specificity spending budget institutions in terms of budget accounting reform in Ukraine 

  Kovtunenko, К. V.; Lirnyk, О. V.; Maslennikov, Evgen I.; Ковтуненко, К. В.; Лірник, О. В.; Масленніков, Євген Іванович; Лирнык, О. В.; Масленников, Евгений Иванович (2014)
  The paper considers the nature of budgetary spending agencies in accordance with the Budget Code of Ukraine, the peculiarities of accounting in the accounting reform in the public sector in a phased transition to ...
 • Управління орендними операціями та їх облік на підприємствах машинобудування 

  Масленніков, Євген Іванович; Масленников, Евгений Иванович; Maslennikov, Evgen I. (2011)
  Розглянуті основи управління та відображення операцій оренди основних засобів підприємств машинобудування у відповідності до положень Податкового кодексу України (ПКУ), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 ...
 • Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства 

  Масленніков, Євген Іванович; Maslennikov, Evgen I. (2015)
  У даній статті розглянуто формування механізму управління фінансовою стійкістю промислових підприємств. Досліджено етапи та елементи формування механізму управління. Розглянуто зміст фінансового механізму управління фінансовою ...
 • Ефективність управління інвестиційним портфелем промислового підприємства 

  Масленніков, Євген Іванович; Данилов, P. I.; Масленников, Евгений Иванович; Данилов, Р. И.; Maslennikov, Evgen I.; Danylov, R. I. (2015)
  У статі досить детально розкривається сутність та основні поняття інвестиційної діяльності підприємства та управління інвестиційним портфелем промислового підприємства. Визначено та розглянуто основні складові процесу ...
 • Сімейно-вікова ієрархія в російській фразеології 

  Копил, Олександра Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Фразеология – неотъемлемый компонент языка, яркий, своеобразный, необычный, культурно значимый и национально специфичный, выражающий не только особенности данного языка, но и его носителей, их мироощущение, склад ума, ...

View more