Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Реалізація фонеми /r/ в мовленні дикторів та модераторів Німеччини 

  Шестова, Дар'я Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Хорошо известно, что по своему характеру развитие языка представляет собой эволюционный путь развития. Следовательно, оно подчиняется всем общим закономерностям эволюции в их частной (собственно языковой) форме проявления. ...
 • Літопис подій 

  Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  До 100-річчя Григорія Андрійовича В’язовського Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, філологічний факультет, кафедра теорії літератури та компаративістики 4–5 квітня ...
 • Про життєвий і науково-творчий портрет Григорія В’язовського 

  Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Василь Григорович Полтавчук — кандидат філологічних наук, в минулому — доцент кафедри української літератури, заступник декана філологічного факультету, автор слів Гімну філологічного факультету (автор мелодії — ...
 • Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії 

  Буренкова, Катерина Вікторівна; Буренкова, Екатерина Викторовна; Burenkova, Kateryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Стрімке збільшення потоку навчальної інформації, радикальні соціально-економічні, науково-технічні перетворення і концептуальні зміни в структурі та змісті науки зумовили необхідність модернізації освіти. Успішність ...
 • Органолептичні показники якості води 

  Перлова, Ольга Вікторівна; Перлова, Наталія О.; Перлова, Ольга Викторовна; Perlova, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Нормування якості води полягає у встановленні для води в окремому водному об’єкті сукупності допустимих значень показни- ків її складу і властивостей, в межах яких надійно забезпечується здоров’я населення, сприятливі ...

View more