Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Право специального природопользования 

  Гагарин, Алексей Юрьевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Отношения человека с природой имеют разносторонний характер. На протяжении всей истории человек удовлетворял свои потребности или за счет использования природы, ее ресурсов или во взаимодействии с ней. Со временем формы ...
 • Особливості мовного вираження гумору в українських та англійських текстах класичної літератури 

  Попазова, Анастасія Григорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Сміх як одна з універсалій людського буття є складним феноменом, осмислення якого має самоцінне значення, допомагає зрозуміти й оцінити конкретні твори власної та інонаціональної культури. Останній аспект стає особливо ...
 • Сроки в семейном праве Украины 

  Фомина, Екатерина Сергеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Возникновение, изменение и прекращение субъективных прав и юридических обязанностей участников семейных отношений, необходимость совершения предусмотренных законом или договором действий, а также возможность защиты нарушенных ...
 • Протокол про адміністративні правопорушення як джерело доказу вини правопорушника 

  Февральова, Юлія Марківна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Як свідчать аналіз правозастосовної практики, доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення досить часто супроводжується виникненням правових колізій і непорозумінь між громадянами та представниками ...
 • Назви танців, пісень та ігор як складник лексико-семантичної системи української мови 

  Оставненко, Ірина Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Історія танців і пісень пройшла етапи свого становлення та розвитку. Глибокі зміни в суспільному житті українців призвели до якісних зрушень у розвиткові культури, у результаті чого вона за ...

View more