Електронний архів-репозитарій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
ISSN:2310-7731

Вітаємо на цифровій платформі elONUar, що забезпечує
накопичення, систематизацію, обробку, зберігання та надання у відкритий доступ
електронних версій наукових, науково-дослідних , навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт
наукових та науково-педагогічних співробітників, аспірантів та студентів
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
а також електронних версій університетських друкованих видань.

Welcome to the elONUar digital platform that ensures
collecting, storing, managing, processing, preserving and open-access sharing
digital outputs, including scientific, research, educational,
methodological works and qualification theses,
of Odesa I. I. Mechnikov National University’s research and teaching staff, graduate and postgraduate students,
as well as electronic versions of the University’s print publications.
Авторський договір