Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ
 • Дослідження рівня тривожності студентів в період сесії 

  Кравчук, Людмила Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Сучасне суспільство характеризується такими кризовими явищами, як екзистенційний вакуум, поширення зневіри, нехтування принципами гуманності, зниження рівня духовності, нівелювання родинних традицій. Суспільні дезорієнтири ...
 • Банківська система України в умовах перехідної економіки 

  Хромченко, Вікторія Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В останні роки спостерігається чітка тенденція до збільшення економічної та політичної нестабільності на національному, регіональному та глобальному рівнях. Банківські системи, які акумулюють політичні, ...
 • Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю 

  Хаджиоглов, Сергій Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Розвиток інтеграційних процесів, а, отже, зростаюча значимість об’єднань підприємств в економіці України призвели до розширення кола внутрішніх г:а зовнішніх користувачів фінансової звітності, які ...
 • Експериментальне дослідження особливості суб'єктивних уявлень про конфлікт у лідерів і ведених 

  Красилюк, Олеся Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Существование и развитие всякой организации, малой или большой групп и личности в них связано с постоянным возникновением противоречий, борьбой различных сторон, заключающейся в разрешении одних противоречий и возникновении ...
 • Удосконалення стратегії управління персоналом банку 

  Фітяк, Оксана Богданівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Більш ніж два десятиліття існування в Україні дворівневої банківської системи привели до радикальних змін на галузевому ринку праці, який її обслуговує. Якщо на початку становлення банківська система ...

View more