Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
 • Англійські запозичення в німецькій пресі 

  Клевцова, О. Є. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Немецкий язык, как и другие современные языки, находится в постоянном движении и развитии. Он заимствует и интегрирует слова. Выбор темы исследования, а именно «Английские заимствования в современных немецких популярных ...
 • Лексико-семантичне поле АВІАЦІЯ ( на матеріалі словників, Інтернет-ресурсів та твору Р. Баха "Jonatan Livingston Seagull" 

  Клепацька, Ліза Рухманівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Проблема системності мови стала основною в лінгвістиці XX століття, що пов'язано насамперед з розвитком ідеї системності в науці взагалі. Подібне положення, розроблене в працях І.А. Бодуена де Куртене, М.М. Покровського, ...
 • Просодична реалізація концепту руху в тексті англійських теленовин 

  Кічігін, Юрій. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Сьогодні вивчення концептосфери у тому чи іншому соціально-культурному контексті все більше висуваються на передній план наукових пошуків. Це зумовлено тим, що концептосфера чутливо реагує на зміни в суспільстві, житті ...
 • Лексичні одиниці,які містять сему оцінки, та їх вживання в тексті оповідань С.Моема 

  Хоріна, Кристина Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Категорія оцінності належить до семантичних універсалій і пронизує усі рівні мови. Особливе місце займають аксіологічні оцінки в прагматичних аспектах мовленнєвої діяльності. Будь-які висловлювання, представлені в письмовий ...
 • Вербалізація концепту КОРОЛЕВА у британській лінгвокультурі 

  Харб, Віктоорія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Появление антропоцентрически направленной лингвистики и смежных с нею дисциплин явилось своего рода реакцией на структурализм первой половины XX века, исчерпавшего себя к середине прошлого века. В основе этого направления ...

Просмотреть больше