• К вопросу о правовом статусе юридического лица как субъекта производного авторского права 

  Феденко, А. Е.; Феденко, А. Є.; Fedenko, A. Е. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статья посвящена исследованию правового статуса субъектов производного авторского права, определению правового положения юридических лиц как субъектов авторского права.
 • Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів 

  Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.; Кисель, А. С.; Kysel, A. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу законодавства України та Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, висвітлено проблемні питання гармонізації у цій сфері. У роботі зазначені основні директиви ЄС про захист прав ...
 • Напрями удосконалення антимонопольної політики в Україні 

  Подирак, Заріна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У процесі трансформації ринкових відносин важливу роль займає державне регулювання економічної політики. Ринкова економіка неспроможна самостійно розв’язувати проблеми розвитку ринкових відносин, організовувати захист ...
 • Розвиток теорії фінансування підприємств 

  Петрова, Катерина Федорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Вивчення розвитку вітчизняної економічної науки демонструє, що більшість питань, які набули глибокого теоретичного обґрунтування щодо сутності категорій, процесів пов’язані з макроекономічним рівнем, в той час як мікрорівень, ...
 • Особливості та умови деліктної відповідальності неповнолітніх осіб 

  Борисова, Ю. Є.; Борисова, Ю. Е.; Borisova, Yu. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей та умов деліктної відповідальності неповнолітніх осіб, з’ясуванню умов покладення на батьків та осіб, що їх замінюють, субсидіарної відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми. ...

View more