Електронний архів-репозитарій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
ISSN:2310-7731

Вітаємо на цифровій платформі elONUar, що забезпечує
накопичення, систематизацію, обробку, зберігання та надання у відкритий доступ
електронних версій наукових, науково-дослідних та навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт
наукових та науково-педагогічних співробітників, аспірантів та студентів
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
а також електронних версій університетських друкованих видань.

Авторський договір

Welcome to the elONUar

Digital platform that ensures collecting, storing, managing, processing, preserving and open-access sharingdigital scientific, research, educational and methodological outputs ofthe research and teaching staff, graduate and postgraduate students of
Odesa I. I. Mechnikov National University,
as well as electronic versions of the University’s print publications.